Verkiezingsprogramma 2018-2022

Het is tijd voor verandering. Roosendaal kan groener, eerlijker en opener worden. Hoe we dat voor elkaar willen krijgen, lees je in ons verkiezingsprogramma Verandering begint in Roosendaal. 

Wij willen onze planeet goed achterlaten voor de generaties na ons. Dat betekent dat Roosendaal maximaal moet bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen van Parijs. Duurzaamheidsmaatregelen zijn daarom noodzakelijk. Vooral omdat het beter is voor onze aarde en onze eigen gezondheid, en dus niet omdat het enkel en alleen beter is voor onze portemonnee (denk aan de energierekening).

Duurzaamheid gaat voor ons ook niet over het sluiten van die éne mestverwerkingsfabriek bij de Westrand, maar over een einde aan alle mestverwerkingsfabrieken. En daarom een einde aan alle megastallen en mestoverschotten. Veel minder dieren en mest zorgen voor veel minder vervuiling van de lucht, de bodem en het grondwater.

We willen in de nieuwe periode het initiatief nemen tot een apart dierenwelzijnsbeleid, dat zich over de volle breedte van onze gemeente richt op een gezonde verantwoorde omgang tussen mens, dier en natuur.

 

Wij willen de inwoners meer betrekken bij de lokale politiek. We namen al, met de PvdA, het initiatief voor het Burgerakkoord, waarin burgers niet alleen ideeën inbrengen, maar ook mee uitvoeren. Wij willen hiermee doorgaan. We willen structureel inwoners bij de besluitvorming betrekken. Laat bijvoorbeeld de dorpen en de wijken in onze gemeente hun eigen begroting maken. Lokale democratie is geen kijksport voor inwoners. De echte kenners en specialisten vinden we onder de inwoners van onze eigen gemeente. Daar moeten we veel meer gebruik van maken.

 

Ook in de zorg moet meer geluisterd worden naar de gebruikers van de zorg. Zij hebben er ervaring mee. Wij vinden dat zorginstellingen hun schotten (om eigen belangen te beschermen) moeten omgooien. En wij willen kleinschalige zorgcoöperaties, zoals Buurtzorg, de kans geven om hun zorgaanpak te laten zien. We willen geen grote aanbestedingen meer in de thuiszorg. Samen maken we van Roosendaal één groot sociaal domein, waarin iedereen het gevoel heeft erbij te horen.

 

Samen kunnen we Roosendaal veranderen.

 

Klaar Koenraad

Fractievoorzitter GroenLinks Roosendaal