Economie

Wij willen een duurzame economie door

  • bedrijvigheid te stimuleren die goed is voor een duurzaam milieu (leefbaarheid en werkgelegenheid)
  • een circulaire economie zonder restafval
  • voorrang voor plaatselijke, kleine middenstand
  • meer nadruk op cultuur & vernieuwende kleine inspirerende bedrijvigheid
  • nieuwe bedrijven met innovatieve producten, gericht op duurzaamheid
  • een gemeente die het heft in handen houdt bij planontwikkeling en zich niet overgeeft aan projectontwikkelaars
  • zowel startende ondernemers als mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen op basis van maatwerk
  • de woon- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren: huisjesmelkers aanpakken, arbeidsuitbuiting tegengaan, overlast in buurten tegengaan