GroenLinks beginselprogramma

 

In 1990 ontstond GroenLinks uit vier partijen die samen vonden dat groene politiek een sterke partij nodig heeft. Gebaseerd op een linkse vrijheidslievende traditie hebben we maatschappelijke wortels in de milieubeweging, de protesten tegen kernenergie, de vredesbeweging, de vakbeweging, progressieve religieuze groeperingen, het feminisme en de strijd voor homo-emancipatie.

 

In 1990 ontstond GroenLinks uit vier partijen die samen vonden dat groene politiek een sterke partij nodig heeft. Gebaseerd op een linkse vrijheidslievende traditie hebben we maatschappelijke wortels in de milieubeweging, de protesten tegen kernenergie, de vredesbeweging, de vakbeweging, progressieve religieuze groeperingen, het feminisme en de strijd voor homo-emancipatie.

In het programma van uitgangspunten uit 1992 staat dat we ‘niet één leidende ideologie of maatschappijtheorie hebben, maar wel enkele idealen’. Dit geldt nog steeds. Groene waarden en de kwaliteit van leven zijn voor ons onlosmakelijk verbonden met sociale rechtvaardigheid. We staan voor emancipatie en individuele ontplooiing, voor pluriformiteit van leefstijlen en culturen, voor gemeenschapszin tussen burgers en onderlinge solidariteit, voor democratisering van politiek, arbeidsverhoudingen en maatschappelijke instellingen, voor mondiale solidariteit met mensen die in de verdrukking zitten. Ons hart is groen en het zit links. 

Op lokaal niveau heeft GroenLinks in korte tijd veel bestuurlijke ervaring opgedaan. Zo’n honderd wethouders en gedeputeerden laten zien dat we concrete politieke ideeën hebben die we met maatschappelijke organisaties en zowaar ook met bedrijven als bondgenoot in de politieke arena kunnen realiseren. In een tijdperk waarin economie en ecologie om scherpe keuzen vragen, kiezen wij voor 17 uitgangspunten. Voor een duurzame samenleving en een veerkrachtige leefomgeving.