Natuur en milieu

Wij willen onze planeet goed achterlaten voor de generaties na ons

 

 • dat betekent dat Roosendaal maximaal moet bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen van Parijs
 • dat duurzaamheid niet gaat over het sluiten van die éne mestverwerkingsfabriek bij de Westrand, maar over het sluiten van alle mestverwerkingsfabrieken
 • er een einde moet komen aan alle megastallen en mestoverschotten
 • en we alles doen wat wettelijk mogelijk is om milieu-onvriendelijke bedrijven te weren
 • dat wij in de nieuwe raadsperiode het initiatief nemen tot een apart dierenwelzijnsbeleid, dat zich over de volle breedte van onze gemeente richt op een gezonde verantwoorde omgang tussen mens, dier en natuur
 • dat afval niet meer bestaat
 • dat alle nieuwbouw klimaatneutraal en energieleverend is
 • dat er een onafhankelijke duurzaamheidswinkel is voor voorlichting en advies aan de inwoners
 • dat we eigen beplanting van burgers toestaan onder straatbomen en in geveltuintjes
 • er ook meer stadstuintjes en stadsboerderijen komen
 • en consumentenvuurwerk verboden wordt