Onderwijs en sport

Wij willen voor sport en onderwijs

 

  • meer natuurlijke speelterreintjes in buurten, wijken en dorpen
  • (sport)verenigingen ondersteunen in het verduurzamen van hun gebouwen
  • in elke wijk en elk dorp minstens één brede school.
  • samenwerking stimuleren tussen sportverenigingen onderling en met onderwijs, fitnesscentra en zorginstellingen, bijvoorbeeld in het deelgebruik van accommodaties en het samen organiseren van activiteiten. Wijkactiviteiten kunnen ook in schoolgebouwen plaatsvinden
  • streven naar mbo-4 opleidingen
  • het subsidiebeleid zodanig aanpassen dat sporten door mensen met een beperking wordt bevorderd