Participatie

Wij willen de inwoners meer betrekken bij de lokale politiek

  • daarom namen we al, met de PvdA, het initiatief voor het Burgerakkoord, waarin burgers niet alleen ideeën inbrengen, maar ook mee uitvoeren
  • en willen we hiermee doorgaan. We willen structureel inwoners bij de besluitvorming betrekken
  • laat bijvoorbeeld de dorpen en de wijken in onze gemeente hun eigen begroting maken
  • want lokale democratie is geen kijksport voor inwoners. De echte kenners en specialisten vinden we onder de inwoners van onze eigen gemeente. Daar moeten we veel meer gebruik van maken