Verkeer

Wij willen in onze gemeente gezonder verkeer, dat betekent

  • dat bewoners vaker de fiets en het openbaar vervoer nemen. Dat zorgt voor meer verkeersveiligheid, minder parkeerdruk, minder luchtvervuiling, meer ruimte voor kinderen. Het zorgt bovendien voor meer rust en sfeer in de binnenstad en wijken.
  • voldoende fietsenstallingen en een gunstige afstelling van verkeerslichten voor fietsers zodat zij niet nodeloos hoeven te wachten
  • meer oplaadpunten (onder meer in alle parkeergarages bijvoorbeeld) en gratis parkeren voor elektrische auto’s
  • fietspaden en bushaltes in het buitengebieden voorzien van duurzame (zonnepanelen) verlichting
  • het ‘rondje om Roosendaal’ voltooien door het fietspad langs de Willem Dreesweg door te trekken van de Molenbeek tot de Rietgoorsestraat
  • een blijvende waakzame aandacht voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, per spoor en buisleidingennet. De gemeente moet ijveren voor een aparte goederenspoorlijn, die niet dwars door Roosendaal gaat.
  • dat de rechtstreekse spoorverbinding naar Antwerpen moet blijven