Beide partijen trokken al eerder aan de bel. Ook toen vonden ze dat dertig kilometer de standaard zou moeten zijn in de stad. Ze pleiten juist nu opnieuw voor actie omdat de cijfers voor Brabant alarmerend zijn. In december bleek dat het aantal ernstig gewonde verkeersslachtoffers in onze provincie aanzienlijk is gestegen. Daarmee komt Brabant in de landelijke top drie. Wat opvalt is dat in zo’n 70% van de gevallen fietsers het slachtoffer zijn. De provincie kijkt nu naar veiligere wegen, handhaving en gedragsbeïnvloeding als mogelijke oplossingen.