Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Lees meer en stel voorkeuren in.

racisme

ANTI-DISCRIMINATIE EN RACISME

GroenLinks vindt het belangrijk dat Roosendaal een inclusieve gemeente is. Een plek dus waar alle inwoners gelijk worden behandeld, ongeacht sekse, afkomst...

Lees meer
arbeidsmigrant

ARBEIDSMIGRANTEN

Arbeidsmigranten brengen mogelijkheden en kansen voor onze hele samenleving, maar te vaak nog worden zij uitgebuit. GroenLinks wil de woon- en...

Lees meer
bestaan

BESTAANSZEKERHEID

Bestaanszekerheid heeft voor GroenLinks hoge prioriteit. In Roosendaal leven meer dan gemiddeld veel mensen in armoede met grote gevolgen voor hun gezondheid...

Lees meer
binnenstad

BINNENSTAD  

Het is een uitdaging om de komende jaren in de binnenstad de juiste balans te vinden tussen woonkwaliteit, kwaliteit voor bezoekers en ruimte voor bedrijvigheid...

Lees meer
biomassa

BIOMASSA

De inzet van biomassa en afval als warmte transitiebron is in principe ongewenst. Maar toch wil GroenLinks Roosendaal hier lokaal pragmatisch mee omgaan. Lokale...

Lees meer
burgerparticipatier

BURGERPARTICIPATIE

GroenLinks is voor een open samenleving, waarin iedereen een stem heeft en kan meedoen. Alle inwoners moeten kunnen meepraten en meebeslissen over dingen die...

Lees meer
glasbak

CIRCULAIRE ECONOMIE

Grondstoffen zijn eindig. Ze worden schaars en dus duur, of ze raken zelfs helemaal op. In onze stad wil GroenLinks samen met de regio een 'circulaire economie'...

Lees meer
coffee

COFFEESHOPS 

GroenLinks is voorstander van gecontroleerde verkoop van softdrugs. Ook in ons grensgebied. De illegale verkoop op straat zal enorm verminderen, inclusief de...

Lees meer
cultureel erfg

CULTUREEL ERFGOED

GroenLinks vindt dat Roosendaal zuinig moet zijn op haar cultureel erfgoed: kerken, bijzondere woningen, monumentaal groen en kunst in de openbare ruimte. Zodat...

Lees meer
kring3

CULTUUR

Iedereen in de stad moet van cultuur kunnen genieten en dus moet het aanbod divers, aansprekend, toegankelijk en betaalbaar zijn voor een breed publiek...

Lees meer
dakloos

DAK- EN THUISLOZEN

GroenLinks staat voor een zorgzame samenleving, waarin iedereen onder een dak slaapt. Door het vroeg signaleren van schulden voorkomen we huisuitzettingen. Als...

Lees meer
dementie

DEMENTIEVRIENDELIJK

Ook in onze gemeente hebben we te maken met een toename van het aantal ouderen en van mensen met dementie. Uit cijfers blijkt dat gemiddeld 1 op de 3 vrouwen en...

Lees meer