Mensen in geldzorgen dienen snel geholpen worden, voordat de problemen zich opstapelen. We mogen niet accepteren dat armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven. De vaak ingewikkelde combinatie van problemen moet op veel terreinen tegelijk worden aangepakt: welzijn, zorg, onderwijs, woningmarkt.

In de afgelopen vier jaar is bestaanszekerheid door GroenLinks écht op de kaart gezet in de gemeente Roosendaal. De focus is verschoven van ‘het verbeteren van voorzieningen’ naar ‘het versterken van verbindingen en een duurzame aanpak van de armoedeproblematiek’.

De hulp aan Roosendalers in armoede en met schulden is in die vier jaar sterk verbeterd en uitgebreid en het vizier is sterker gericht op kinderarmoede.

Zo is Roosendaal nu een van de elf gemeenten in ons land die deel uitmaken van de zogenoemde Quiet Community. Die stimuleert en organiseert lokale solidariteit voor en samen met mensen die in armoede leven. Verder is bestaanszekerheid en schuldhulp nu integraal onderdeel van inwonersondersteuning. Belangrijk uitgangspunt daarbij is om de regie op het eigen leven te verhogen bij de mensen om wie het gaat. Zo is de Voedselbank meer een supermarkt geworden en is Pius X school opgeknapt en huisvest nu onder meer een Kledingbank.

In de komende jaren willen we de nu al succesvolle Quiet Community helpen om zelf te groeien. Daarnaast is verdere professionalisering van de schuldhulpverlening nodig en nieuw beleid voor bewindvoering. De aanpak van kinderarmoede blijft prioriteit nummer één.