Nieuws

"Moeite met nieuw tankstation voor fossiele brandstoffen"

Een raadsmeerderheid van VLP, CDA, GroenLinks, PvdA, SP en D66 heeft grote moeite met de mogelijke komst van een tankstation voor fossiele brandstoffen op de hoek Spectrum-Rucphensebaan. Voor de bouw ervan is een aanvraag ingediend bij de gemeente. Zij vragen zich af of er nog wel behoefte is aan een tankstation voor fossiele brandstoffen.

GroenLinks-fractievoorzitter Christian Villée: “Wij vinden dat er al voldoende tankstations zijn. En het plan staat voor het verleden. Omdat het gebruik van fossiele brandstoffen juist moet minderen. Dit plan is niet in samenspraak met ons eigen bestuursakkoord, waar onder meer in staat: ‘wij stimuleren duurzame mobiliteit’."

Begin juli neemt de raad een besluit over wel of niet meewerken aan de komst van het tankstation.

GroenLinks wil vier Tiny Forests

GroenLinks wil dat er Tiny Forests worden aangelegd in de gemeente Roosendaal. Tiny Forests zijn dichtbegroeide bossen ter grootte van een tennisbaan en zorgen voor biodiversiteit. Wethouder Inge Raaijmakers (Roosendaalse Lijst) heeft inmiddels aangeven dit een prima idee te vinden.

 

 

Lees verder

Kandidaten gezocht voor Waterschapsverkiezingen

In maart 2019 vinden er verkiezingen plaats voor de besturen van de waterschappen. De 21 waterschappen in Nederland zorgen voor schoon, voldoende water en veilige dijken. Water Natuurlijk is de groenste en grootste waterschapspartij van Nederland en heeft geen politieke kleur. Deze partij is op zoek naar goede kandidaten voor die komende verkiezingen in maart 2019. Wat voor jou? DEADLINE VOOR AANMELDING IS 15 JULI AANSTAANDE.

 

 

Lees verder

Coalitieakkoord 2018-2022

'Roosendaal: Duurzaam, Sterk, Aantrekkelijk.'  Zo heet het bestuursakkoord dat is gesloten tussen de fracties van de Roosendaalse Lijst, VVD, CDA en GroenLinks. Deze vier partijen vormen het college van B&W voor de bestuursperiode 2018-2022. 

GroenLinks in college B&W Roosendaal

Na weken van stevig en constructief onderhandelen heeft GroenLinks vanmiddag een coalitieakkoord ondertekend, samen met het CDA, de VVD en de Roosendaalse Lijst.

Onze lijsttrekker en fractievoorzitter Klaar Koenraad is de beoogde wethouder voor Duurzaamheid, Bestuurlijke Vernieuwing, Zorg en Volksgezondheid.

Klaar Koenraad is trots op het bereikte akkoord en op de deelname aan het college. “Met de verkiezingswinst in de gemeenteraad van 1 naar 3 zetels en met een coalitieakkoord waarin het GroenLinksgeluid stevig klinkt, zien wij voldoende kansen om in de komende vier jaar onze GroenLinks-idealen voor Roosendaal te verwezenlijken. Ik heb er alle vertrouwen in. De verandering begint in Roosendaal!”

Bij de foto: Kandidaat-wethouder Klaar Koenraad staat de pers te woord na ondertekening van het coalitieakkoord.

Pagina's