Nieuws

GroenLinks Roosendaal meer dan verdubbeld

 

GroenLinks Roosendaal is met de Provinciale Statenverkiezingen van gisteren meer dan verdubbeld in vergelijking met de Statenverkiezingen in 2015. We kregen 9,3% van de stemmen, dat is 5,9% meer dan in 2015.
In de Provinciale Staten heeft GroenLinks nu 5 zetels, dat zijn er 2 meer dan in 2015.
In de Eerste Kamer gaat de partij van 4 naar 9 zetels.

"Moeite met nieuw tankstation voor fossiele brandstoffen"

Een raadsmeerderheid van VLP, CDA, GroenLinks, PvdA, SP en D66 heeft grote moeite met de mogelijke komst van een tankstation voor fossiele brandstoffen op de hoek Spectrum-Rucphensebaan. Voor de bouw ervan is een aanvraag ingediend bij de gemeente. Zij vragen zich af of er nog wel behoefte is aan een tankstation voor fossiele brandstoffen.

GroenLinks-fractievoorzitter Christian Villée: “Wij vinden dat er al voldoende tankstations zijn. En het plan staat voor het verleden. Omdat het gebruik van fossiele brandstoffen juist moet minderen. Dit plan is niet in samenspraak met ons eigen bestuursakkoord, waar onder meer in staat: ‘wij stimuleren duurzame mobiliteit’."

Begin juli neemt de raad een besluit over wel of niet meewerken aan de komst van het tankstation.

GroenLinks wil vier Tiny Forests

GroenLinks wil dat er Tiny Forests worden aangelegd in de gemeente Roosendaal. Tiny Forests zijn dichtbegroeide bossen ter grootte van een tennisbaan en zorgen voor biodiversiteit. Wethouder Inge Raaijmakers (Roosendaalse Lijst) heeft inmiddels aangeven dit een prima idee te vinden.

 

 

Lees verder

Kandidaten gezocht voor Waterschapsverkiezingen

In maart 2019 vinden er verkiezingen plaats voor de besturen van de waterschappen. De 21 waterschappen in Nederland zorgen voor schoon, voldoende water en veilige dijken. Water Natuurlijk is de groenste en grootste waterschapspartij van Nederland en heeft geen politieke kleur. Deze partij is op zoek naar goede kandidaten voor die komende verkiezingen in maart 2019. Wat voor jou? DEADLINE VOOR AANMELDING IS 15 JULI AANSTAANDE.

 

 

Lees verder

Coalitieakkoord 2018-2022

'Roosendaal: Duurzaam, Sterk, Aantrekkelijk.'  Zo heet het bestuursakkoord dat is gesloten tussen de fracties van de Roosendaalse Lijst, VVD, CDA en GroenLinks. Deze vier partijen vormen het college van B&W voor de bestuursperiode 2018-2022.