Gisteravond werd in de commissievergadering gesproken over de plannen van de Regionale Energie Strategie (RES). In de RES zijn de belangrijkste keuzes en ontwikkelingen geschetst waarmee de regio tot 2030 invulling wil geven aan de energietransitie. In de pdf is het commentaar te lezen dat GroenLinks gaf tijdens de vergadering.