Toekomst jeugdzorg Juzt

Deze week kwam er duidelijkheid over hoe het verder gaat met jeugdzorginstelling Juzt. Voor nu blijft Juzt bestaan, in afgeslankte vorm, dat wel. De lopende zorg bij Juzt gaat gewoon door, maar er worden geen nieuwe jongeren doorverwezen naar de instelling. GroenLinks is blij met deze ontwikkeling. 

Verantwoordelijk wethouder Van Ginderen (CDA) stelde dat er genoeg zorgaanbieders zijn om alle kinderen te kunnen voorzien van de juiste zorg. Dat maakte hij aan de gemeenteraad bekend.

Maar volgens een aantal fracties was over dit Juzt-nieuws de communicatie naar de raad niet goed verlopen. PvdA, VLP, ChristenUnie, Burger Belangen Roosendaal, D66 en SP vroegen om die reden hierover een interpellatiedebat aan. Voor GroenLinks was dat niet nodig en zonde van de tijd. Die hadden wij liever gebruikt om te praten over waar onze jeugd mee te kampen heeft, zoals prestatiedruk en medicatiegebruik. Daarom vroeg ons raadslid Naima el Azzouzi aan de wethouder om samen met de gemeenteraad een ‘complete visie’ te ontwikkelen voor onze jongeren, want die ontbreekt volgens GroenLinks nog altijd. De wethouder vond dit een goed plan en maakt hier in de toekomst een afspraak over met de raad. Om te bewaken dat die zorg aan de jongeren blijft doorgaan heeft GroenLinks wel de PvdA-motie ‘Borging zorgcontinuïteit’ ondertekend.

Ook ondertekende GroenLinks de PvdA-motie ‘Samenspel college B&W en gemeenteraad’, ingediend naar aanleiding van de communicatie over Juzt. Niet om die Juzt-communicatie aan de kaak te stellen, maar om de grotere visie erachter, de zogenoemde bestuurlijke vernieuwing die GroenLinks belangrijk vindt. Hoe werken we als gemeenteraad en college van B&W helder en als gelijkwaardige partners met elkaar samen? De motie roept het college op hierover met een voorstel te komen.

Verder stemde GroenLinks deze week in met de bouw in Wouw van een nieuw Integraal Kind Centrum (IKC) met daarin basisschool De Stappen. Het  plan van de gemeente is gemaakt samen met onderwijsorganisatie KPO. GroenLinks is al vele jaren een warme voorstander van deze vorm van samensmelting van onderwijs, opvang en aanverwante kindgerichte voorzieningen. Volgens ons zal het een verrijking zijn voor Wouw.