Unanieme steun voor moties over dierenwelzijn en discriminatie

De gemeenteraad heeft gisteravond twee moties van GroenLinks unaniem aangenomen. Een over dierenwelzijnsbeleid en een over discriminatie en racisme.

Er komt op initiatief van GroenLinks een apart dierenwelzijnsbeleid dat zich sterk maakt voor de dieren en hun leefomgeving in de gemeente. Het dierenwelzijnsbeleid nu heeft geen vaste plek in het gemeentebeleid en geen duidelijke leidraad. Terwijl die status en helderheid nodig is om het dierenwelzijn daadkrachtig in al het beleid te kunnen waarborgen. Dat is belangrijk want mens en dier zijn nu eenmaal onlosmakelijk met elkaar verbonden en zorgen samen voor het ecologische noodzakelijke evenwicht. Een actuele verstoring van dit evenwicht is bijvoorbeeld het grote aantal eikenprocessierupsen. Die rukken op doordat onder meer de koolmees nagenoeg uit de stad verdwenen is. De mens heeft de verantwoordelijkheid om dit evenwicht te herstellen. Een helder en daadkrachtig dierenwelzijnsbeleid is daarvoor noodzakelijk.

Racisme en discriminatie op welk vlak dan ook is onacceptabel. Maar hoe het ermee staat in onze gemeente weten we niet. Omdat niet iedereen aangifte of een melding doet na discriminatie of racisme. Daarom heeft de raad gisteravond unaniem de motie van GroenLinks gesteund om er diepgaand onderzoek naar te doen. Omdat onze gemeente streeft naar een open en tolerante samenleving waarin iedereen mee kan doen en gelijkwaardig is. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek, dat over een half jaar gereed moet zijn, kunnen dan eventueel maatregelen genomen worden.