"Moeite met nieuw tankstation voor fossiele brandstoffen"

Een raadsmeerderheid van VLP, CDA, GroenLinks, PvdA, SP en D66 heeft grote moeite met de mogelijke komst van een tankstation voor fossiele brandstoffen op de hoek Spectrum-Rucphensebaan. Voor de bouw ervan is een aanvraag ingediend bij de gemeente. Zij vragen zich af of er nog wel behoefte is aan een tankstation voor fossiele brandstoffen.

GroenLinks-fractievoorzitter Christian Villée: “Wij vinden dat er al voldoende tankstations zijn. En het plan staat voor het verleden. Omdat het gebruik van fossiele brandstoffen juist moet minderen. Dit plan is niet in samenspraak met ons eigen bestuursakkoord, waar onder meer in staat: ‘wij stimuleren duurzame mobiliteit’."

Begin juli neemt de raad een besluit over wel of niet meewerken aan de komst van het tankstation.