Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Lees meer en stel voorkeuren in.

Koeien en bloemen aan de rand vaan een beek in Jufferswaard

DIERENWELZIJN 

Voor GroenLinks zijn niet alleen mensen, maar ook dieren en de natuur waardevol op zichzelf. We moeten streven naar een samenleving waarin zo min mogelijk...

Lees meer
duurzaam

DUURZAAMHEID

Energietransitie, warmtetransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en vergroening. Het zijn noodzakelijke en grote veranderingen die onze gebouwde...

Lees meer
shopping-2291966__340.jpg

ECONOMIE

Een goed draaiende economie is van groot belang om welvaart te creëren. Om die welvaart voor iedereen bereikbaar te maken hecht GroenLinks grote waarde aan...

Lees meer
energietransitier

ENERGIETRANSITIE

GroenLinks wil dat Roosendaal actief investeert in energiebesparende projecten en in de lokale opwekking van duurzame energie door zonnepanelen en (kleine)...

Lees meer
ervarng

ERVARINGSDESKUNDIGHEID

Bij armoede, psychiatrische kwetsbaarheid, schulden en dergelijke worden ervaringsdeskundigen ingezet om zo dicht mogelijk bij de leefwereld van de mensen aan...

Lees meer
bike-2669639_1920.jpg

FIETSERS EN VOETGANGERS VOORRANG 

GroenLinks vindt dat er meer ruimte gemaakt moet worden voor fietsers en voetgangers. Fietspaden dienen waar nodig verbeterd, verbreed en uitgebreid te worden...

Lees meer
Stapels van 500 euro biljetten

FINANCIEN

Natuurlijk is het van belang de gemeentelijke financiën in technische zin goed op orde te hebben, ook volgens, in overeenstemming met de voorschriften. De...

Lees meer
Een jongen staat huilend met zijn hoofd in zijn armen

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Gezondheid gaat erom of je je gezond voelt en of je grip hebt op je eigen leven. Mentale gezondheid en weerbaarheid zijn belangrijk om het leven van alledag aan...

Lees meer
gif

GEVAARLIJKE STOFFEN

Roosendaal is van oorsprong een internationale spoorstad. Dat heeft natuurlijk voordelen als het gaat om bereikbaarheid en plek om te wonen. Nadelig zijn alle...

Lees meer
groei

GROEI ROOSENDAAL

GroenLinks wil de groei van Roosendaal opvangen ín de stad, niet in het groen daaromheen. De komende jaren willen we de stad daarom niet uitbreiden maar...

Lees meer
hout

HOUTSTOOK

GroenLinks stimuleert minder en ánder gebruik van houtkachels en haarden: betere brandstoffen, andere tijden, ander stookgedrag.

Lees meer
inclusie

INCLUSIE

Iedereen moet in de maatschappij kunnen meedoen, ook mensen met een beperking of chronische aandoening. Of het nu gaat om toegankelijkheid, naar school kunnen...

Lees meer