Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Lees meer en stel voorkeuren in.

jeugdxzorg

JEUGDZORG   

Een stad die goed is voor kinderen, is een stad die goed is voor iedereen. GroenLinks vindt het belangrijk dat we bij problemen altijd naar het hele verhaal...

Lees meer
kerncentrale

KERNCENTRALES

GroenLinks is tegen de bouw van een nieuwe kerncentrale op Nederlands grondgebied en dus ook op de grond van onze gemeente. Een kerncentrale gaat voor 2030...

Lees meer
klimaat

KLIMAATVERANDERING

Het is helaas een gegeven dat de opwarming van de aarde zal leiden tot meer en hardere regenbuien. Daarom zullen we aanpassingen moeten doen om wateroverlast te...

Lees meer
regenboogvlag

LHBTIQ+  

Discriminatie en uitsluiting op basis van geslacht of seksuele geaardheid blijft hardnekkig. Te vaak worden mensen behandeld als ‘de ander', alsof ze er niet...

Lees meer
lucht

LUCHTKWALITEIT 

We willen met z’n allen een schone lucht in Roosendaal. Daarom wil Groen Links ruim baan voor de voetganger, fietser en elektrische vervoermiddelen. Vervuilende...

Lees meer
luister

LUISTEREN

GroenLinks vond en vindt het van groot belang, dat zowel vanuit het College van B&W als de gemeenteraad goed wordt geluisterd naar betrokken inwoners...

Lees meer
natuur

MEER NATUUR IN DE STAD  

Meer groen in de leefomgeving is goed voor mensen: ze worden er gezonder en gelukkiger van. Groene ruimte nodigt uit tot spelen, sporten en recreëren en brengt...

Lees meer
onderwijs

ONDERWIJS

Onderwijs schept meer gelijke kansen. GroenLinks pleit voor krachtig en actief onderwijsbeleid, ook in de gemeente. Samen zorgen we voor goed onderwijs dat...

Lees meer
ov

OPENBAAR VERVOER

GroenLinks vindt goed openbaar vervoer belangrijker dan een autovriendelijke omgeving. In samenwerking met de provincie zorgen we ervoor dat alle wijken en...

Lees meer
wc

OPENBARE TOILETTEN

De gemeente Roosendaal is met stip gestegen op de ranglijst van toiletvriendelijke gemeentes. In 2020 stonden we op plek 282. In november is bekend gemaakt dat...

Lees meer
parkeer

PARKEREN

Gezond stedelijk leven is voor GroenLinks belangrijk. Daarom kiezen we voor meer ruimte voor voetganger, fiets en openbaar vervoer en minder voor auto’s en...

Lees meer
stress

PRESTATIEDRUK

We leven in een prestatiesamenleving. Iedereen moet de beste zijn op school en op de sportclub, een geweldige baan hebben, een mooi huis kopen, een leuke...

Lees meer