Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Lees meer en stel voorkeuren in.

pre

PREVENTIE

Preventie is van groot belang: voorkomen is immers beter dan genezen. Of het nu gaat om schulden of mentale problemen, het is belangrijk om problemen...

Lees meer
sport

SPORT

Sport draagt bij aan geluk, gezondheid, plezier en het gevoel van saamhorigheid. Daarom wil GroenLinks dat sport en bewegen voor jong en oud dichtbij huis...

Lees meer
stage

STAGEPLEKKEN    

Elke Roosendaalse student zou stage moeten kunnen lopen in Roosendaal. Daarvoor moeten er wel genoeg stageplekken zijn en moet er ook geen mismatch zijn tussen...

Lees meer
student

STUDENTEN  

Roosendaal heeft de ambitie een studentenstad te worden. Het zorgt voor jonge aanwas in de stad en leven in de brouwerij. Daar zijn een hoop dingen voor nodig...

Lees meer
studieplek

STUDIEPLEKKEN   

Tijdens de coronapandemie zijn scholen en bibliotheken gesloten geweest en konden scholieren en studenten moeilijker aan een studieplek buitenshuis komen. De...

Lees meer
veilig

VEILIGHEID

GroenLinks wil dat de gemeente een veilige plek is voor alle Roosendalers, ook voor nieuwe inwoners die door voor oorlog, onderdrukking of honger hun moederstad...

Lees meer
verdozing

VERDOZING

GroenLinks Roosendaal is van mening dat het gebruik van grond voor de vestiging van grote datacentra aan banden moet worden gelegd. Niet alleen vanwege hun...

Lees meer
vlucht

VLUCHTELINGEN

Roosendaal heeft net als veel andere gemeenten moeite om vluchtelingen, die recht hebben op een vaste plek in de Nederlandse samenleving tijdig huisvesting aan...

Lees meer
vuur

VUURWERK

Vuurwerk is gevaarlijk, geeft overlast, luchtvervuiling en slachtoffers. Ook voor dieren is het een drama. GroenLinks zet zich al lang in voor een jaarwisseling...

Lees meer
water

WATER(OVERLAST)

Klimaatverandering zal leiden tot meer en hardere regenbuien, daar moet de stad aanpassingen voor nemen om wateroverlast te voorkomen. Daarom wil GroenLinks dat...

Lees meer
wo

WONEN

Huisvesting wordt steeds meer beschouwd als handelswaar, maar is in de kern een mensenrecht, aldus GroenLinks. Een woning hoeft niet vanzelfsprekend een...

Lees meer
zorg

ZORG

GroenLinks wil dat inwoners van Roosendaal gezond kunnen wonen en leven en dat zij oud kunnen worden in een geschikt huis, in een passende omgeving. Door...

Lees meer