Muziek, dans, beeldende kunst, toneel, literatuur enzovoorts maken ons leven de moeite waard. Denk aan de harmonie die op Bevrijdingsdag net dat extra gevoel brengt wat ons bindt. De culturele en creatieve sector is onmisbaar voor onze samenleving. De sector is hard geraakt door de omstandigheden rond Covid-19. De komende vier jaar werken we samen aan herstel.

De documentaire ‘Muziekschool in mineur’ op Zembla bracht GroenLinks tot het inzicht dat muziek terug moet komen in ons leven. De lobby vanuit sport is, ook landelijk, altijd sterker geweest dan die vanuit muziek en kunst. Hoe belangrijk sport en bewegen ook is, niet iedereen is sportfanaat. En juist muziek is bewegen in je hoofd. Voor de mentale weerbaarheid van de kinderen en jongeren is muziekbeoefening een groot goed.

Wij pleiten dan ook voor actie vanuit de gemeente voor het ondersteunen van (les)faciliteiten en coaches/docenten rond muziekbeoefening. Of dit nu rap, raj, country, musical, harmonie, orkest, pop of klassiek is. Als je je talenten wilt ontwikkelen heb je een leraar nodig die je inspireert en je techniek verbetert. Uiteraard is muziek toegankelijk voor ieder kind. Wij denken dat jeugdondersteuning heel goed muziekondersteuning kan zijn! Dit geldt ook voor andere kunstvormen als drama, letteren, beeldende kunst, dans, noem maar op.                                                                             

Zeker voor de mentale gezondheid van onze jeugd kan de beleving van kunsten helend zijn. Elkaar in het echt ontmoeten en kunst beleven, je ontwikkelen en je talenten ontdekken, even los van de sociale druk van de sociale media. Hiervoor worden substantieel middelen vrijgemaakt. Met name (maar niet alleen) voor de kinderen en jongeren tot 23 jaar. En natuurlijk in nauwe samenwerking met het culturele veld.

Wij vinden het ook belangrijk dat we blijven investeren in cultuureducatie. Scholen, kunstenaars, culturele instellingen, en gemeente kunnen zo samen voor een netwerk waarin ervaringen worden uitgewisseld.

GroenLinks wil dat jonge makers zich kunnen ontwikkelen in Roosendaal en kansen krijgen om hun creatieve en culturele dromen waar te maken. Het is belangrijk dat wij ons creatief talent kansen geven en ze niet noodgedwongen moeten verhuizen naar de randstad.

Cultuur voor Roosendaal had een mooie pitchavond voor creatieve ‘geesten’ en we zien graag meer van dit soort initiatieven.

GroenLinks kreeg het voor elkaar dat jonge Roosendalers voor een aantal avonden een eigen programma kunnen samenstellen in de Kring. Op deze manieren geven we makers een reden om ook in Roosendaal mooie dingen te doen en zich te ontwikkelen. Je hoeft niet meteen naar Amsterdam of Utrecht voor je creatieve droom.