Geld dat verdiend wordt in onze gemeente komt vaak niet terecht bij de bewoners. Vaak anoniem besteld via internet vloeit het weg naar anonieme aandeelhouders van grote winkelketens en wordt het bezorgd met duizenden vervuilende bestelauto’s in wijk en dorp. GroenLinks wil daarom een diverse, lokaal verankerde economie.

We moeten af van het idee dat multinationals aantrekken de weg is naar een bloeiende stads- en dorpseconomie. In plaats daarvan moeten we investeren in lokale ondernemers die een duurzame relatie hebben met stad en dorpen. Bewoners van Roosendaal moeten zelf profiteren van de winsten door mede-eigenaarschap.

We zetten ons in voor een circulaire economie die zich richt op het toevoegen van waarde aan de woonomgeving en die opereert binnen de grenzen van de planeet.

Want we willen een goede balans tussen leefbaarheid en levendigheid. Omwille van die leefbaarheid willen we in de binnenstad minder ruimte voor de auto, wat de luchtkwaliteit en rust ten goede komt. We willen ruim baan voor de voetgangers, fietsers en elektrische vervoersmiddelen. Vervuilende diesels dienen te verdwijnen uit het stadscentrum. Want naast de industrie is het wegverkeer op benzine, gas en diesel een van de belangrijkste veroorzakers van de klimaatcrisis.

Daarom kwamen we afgelopen jaar met het voorstel voor meer fietsstraten in het centrum die leiden naar de wijken aan de rand van Roosendaal. De auto is gast, de fietser is leidend. Daardoor zijn er op den duur ook minder parkeerplaatsen nodig voor bezoekers. Daarnaast levert het een veel rustigere woonomgeving op met voldoende parkeerplaatsen voor bestaande en nieuwe bewoners. Al hopen we dat die ook autobezit als overbodig gaan ervaren en gezamenlijk overstappen op de auto delen. Bij Rosada wordt een transferium ontwikkeld voor stadsbezoekers. De auto parkeren in de stad wordt duurder.

Daarbij houden we rekening met ontheffingen voor bijvoorbeeld mensen met een beperking.