Daarnaast willen we arbeidsmigranten goede mogelijkheden bieden op de woningmarkt als ze langdurig of voorgoed in Nederland blijven wonen.

Zo signaleren huisartsen in Roosendaal grote knelpunten in de basiszorg voor arbeidsmigranten. Het gaat dan om ongeschoolde arbeidsmigranten die vaak slecht betaald en los-vast werken. Vaak zijn ze niet verzekerd, omdat ze de kosten niet kunnen betalen, en komen daardoor vaak pas als ze heel ziek zijn naar weekend- en avonddiensten van de huisartsenpost. Wij willen dat deze groep een zorgverzekering krijgt en toegang tot de huisartsenzorg.

GroenLinks vindt verder dat arbeidsmigranten goede huisvesting moeten krijgen en slecht betaald werk moet worden uitgebannen. Werkgevers die arbeidsmigranten actief uit hun geboorteland naar hier halen zijn verantwoordelijk voor goede begeleiding, huisvesting, zorg en arbeidsomstandigheden.