Coalitieakkoord 2018-2022

'Roosendaal: Duurzaam, Sterk, Aantrekkelijk.'  Zo heet het bestuursakkoord dat is gesloten tussen de fracties van de Roosendaalse Lijst, VVD, CDA en GroenLinks. Deze vier partijen vormen het college van B&W voor de bestuursperiode 2018-2022.