GroenLinks was, is en blijft tegen de biomineralenfabriek

GroenLinks was altijd al, is en blijft tegen de biomineralenfabriek aan de rand van de Westrand. Ook al stemden wij niet voor de motie van de PvdA om als gemeenteraad naar de rechter te stappen om het besluit van het college, om een vergunning af te geven voor de bouw van die fabriek, aan te vechten.

GroenLinks vindt het niet kunnen dat je je eigen college voor de rechter daagt. Het is een juridisch spelletje, waar inwoners niets van snappen en waar wij niets van snappen. Er had eerder ingegrepen kunnen worden, in de raadszaal van de gemeente Roosendaal. Er waren onderbouwingen voor afwijzing mogelijk, dat heeft GroenLinks in het politieke debat ook aangegeven. In dit licht zien wij dan ook veel meer in het inhoudelijke bezwaar dat de bewoners, verenigd in de Werkgroep Biomineralen, hebben aangetekend bij de rechtbank.

Wij zijn altijd al tegen deze mestfabriek geweest. Voor GroenLinks is dit geen item, maar een essentiële kwestie. GroenLinks wil geen grote mestverwerker. Niet naast de Westrand, maar ook niet naast een andere westrand bij een andere stad. Verplaatsen van de fabriek is dus ook geen antwoord. Want voor ons is deze fabriek het ultieme resultaat van rampzalig landbouwbeleid. Van een totaal doorgeschoten intensieve veehouderij. Slechts een kwart van wat we produceren is voor onze eigen consumptie. Het voer wordt geïmporteerd, het vlees bijna allemaal geëxporteerd en wij blijven met bergen mest zitten. Het gaat niet over het sluiten van die éne mestverwerkingsfabriek bij Roosendaal, maar over een einde aan alle mestverwerkingsfabrieken. Want er moet een einde moet komen aan alle megastallen en mestoverschotten. Veel minder dieren en mest zorgen voor veel minder vervuiling van de lucht, de bodem en het grondwater. Dat is beter voor mens, dier en aarde.

Op 9 maart aanstaande is in de rechtbank van Breda de zitting van het beroep tegen de vergunning van de biomineralenfabriek. Wij gaan daarheen. Wij houden jullie op de hoogte.