GroenLinks wil vier Tiny Forests

GroenLinks wil dat er Tiny Forests worden aangelegd in de gemeente Roosendaal. Tiny Forests zijn dichtbegroeide bossen ter grootte van een tennisbaan en zorgen voor biodiversiteit. Wethouder Inge Raaijmakers (Roosendaalse Lijst) heeft inmiddels aangeven dit een prima idee te vinden.

 

 

Natuurinstituut IVN sprak onlangs de ambitie uit om voor 2021 honderd 'tiny forests' aan te leggen in Nederland en zo bij te dragen aan de biodiversiteit. IVN zoekt daarvoor twaalf partnergemeenten. "GroenLinks vindt dit initiatief perfect aansluiten bij de ambitie van het college, '' aldus fractievoorzitter Christian Villée.
Volgens hem stimuleert een Tiny Forest de biodiversiteit. "Het bos bestaat uit veel verschillende soorten bomen, die op hun beurt weer veel diersoorten aantrekken. De bomen zorgen ook voor een verbetering van de uchtkwaliteit. Een dergelijk minibos vergroot ook de waterbergingscapaciteit in een gemeente. Villée: "Het ontlast het riool bij hevige buien en past goed bij het streven van de raad om projecten te ontwikkelen waarbij verhard oppervlak wordt vervangen door groen. En het minibos brengt de natuur dicht bij de mensen thuis. “