Wij streven naar een actief, flexibel stadsbestuur dat goed en snel reageert op wat er leeft onder haar inwoners. Dat bestuur sluit zo vaak en zo vroeg mogelijk aan bij initiatieven van burgers. Waar dat past en nodig is, helpt de gemeente die ook tot stand brengen (coproductie, overheidsparticipatie). Sommige zaken kunnen inwoners zelf beter organiseren dan de gemeente. Waar dat zo is, moet dat mogelijk zijn.

Participatie is pas échte participatie als iedereen zich vertegenwoordigd voelt. Niet alle vormen van participatie zijn even toegankelijk voor iedereen in onze samenleving. Een bijeenkomst op een doordeweekse avond is bijvoorbeeld moeilijk toegankelijk voor jonge ouders. Een bijeenkomst in het centrum is niet altijd goed bereikbaar voor mensen met een beperking. Ook kan de manier waarop inwoners aangesproken worden soms onvoldoende inclusief zijn. Het is belangrijk oog te hebben voor culturele verschillen en de verschillen tussen leeftijdsgroepen, zodat je hen op een aansprekende manier bij participatie kan betrekken. Het kan zinnig zijn om een toets in te bouwen: weerspiegelt de groep deelnemers aan een participatie-activiteit de diversiteit van de buurt?

GroenLinks wil meer experimenten met ándere manieren van meedoen en meebeslissen, zoals burgerbegrotingen, buurtbudgetten, het bewonersbod, burgerjury’s, burgerraden (G1000’s) en andere vormen van overleg.

Ook willen we inzetten op het invoeren van buurtbudgetten, waarmee bewoners zelf keuzes kunnen maken over de inrichting van de fysieke ruimte van hun omgeving.