De druk op de maatschappelijke opvang moet worden teruggebracht door een brede aanpak van dak- en thuisloosheid. Met de juiste zorg op de juiste plek willen we bereiken dat iedereen onder dak is, begeleiding krijgt en goede dagbesteding heeft. Het niet toepassen van de Kostendelersnorm voorkomt dat jongeren vroegtijdig het ouderlijk huis verlaten.

Er moeten ook meer flexibele woningen komen, zodat de doorstroom vanuit de maatschappelijke opvang op gang kan komen. En waar flexibele woningen worden ontwikkeld zoeken we naar een mooie mix van spoedzoekers, statushouders, jonge starters, studenten et cetera.