Kandidaten gezocht voor Waterschapsverkiezingen

In maart 2019 vinden er verkiezingen plaats voor de besturen van de waterschappen. De 21 waterschappen in Nederland zorgen voor schoon, voldoende water en veilige dijken. Water Natuurlijk is de groenste en grootste waterschapspartij van Nederland en heeft geen politieke kleur. Deze partij is op zoek naar goede kandidaten voor die komende verkiezingen in maart 2019. Wat voor jou? DEADLINE VOOR AANMELDING IS 15 JULI AANSTAANDE.

 

 

Water Natuurlijk is een landelijke vereniging voor en door inwoners. In 2008 opgericht door onder andere Natuurmonumenten, De 12 Landschappen, Sportvisserij Nederland en de 12 provinciale natuur en milieufederaties, Vogelbescherming, IVN en bond Heemschut. Water Natuurlijk is geen politieke partij. De vereniging zet zich al jaren in voor klimaatbestendige steden en dorpen, natuurlijk water en gezonde leefgebieden voor plant en dier, recreatief medegebruik voor wandelaars en sportvissers, ecologisch sloot- en peilbeheer, en een duurzame afvalwaterzuivering...

Voor meer informatie en aanmelding zie de pdf’s.